► Muziek

Muziek gaat om het hoorbare of het ontbreken daarvan. Muziek ontroert en verbindt.

True-C biedt meerdere muziekcursussen en lessen. Tevens biedt True-C coaching voor individuele zang en koren aan.
Kies je cursus: